Odredbe i uslovi

Dragi gosti,

Imamo jednostavne uslove. Molimo vas, poštujte ih.

Depozitna uplata

Depozitna količina je 250 EUR. Sa mogućim povraćajem, možete platiti prilikom pristizanja. Ukoliko bilo kakva šteta bude naneta našoj imovini, mi NEĆEMO vratiti novac.

Naknada za čišćenje.

Naplata čišćenja je 40 EUR. Naknada za čišćenje je naplaćena prilikom zakazivanja Sveukupno sa punom cenom.